~DSE²~: DS Elite II

Anzahl der Mitglieder: 22

Anzahl der Dörfer: 79

Ranglisten Platz: 54

Punkte: 314975

Offensiv-Rank: 75

Offensiv-kills: 43956

Defensiv-Rank: 7

Defensiv-kills: 278492


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
i wie 6805 (Rang: 2041) 900 67640 0 68540 3097 1
Der Brächer 26290 (Rang: 515) 3038 231 5823 9092 22430 6
salty af 11321 (Rang: 1502) 102 0 8146 8248 8731 2
selli 9458 (Rang: 1710) 1028 808 0 1836 7061 2
Ostseefischer 13455 (Rang: 1297) 140 8 0 148 6748 1
NUVOK 13899 (Rang: 1253) 0 1000 0 1000 10954 3
Robert9663 7892 (Rang: 1892) 0 34752 0 34752 5581 1
Lockvogel91 14560 (Rang: 1196) 0 0 33117 33117 8452 1
MaKroneGrad 20098 (Rang: 807) 96 0 3274 3370 14220 4
.EmtY 5739 (Rang: 2222) 0 140 0 140 4929 1
cooper12 21210 (Rang: 749) 2651 279 0 2930 14614 3
Waggegler 15102 (Rang: 1160) 0 2168 0 2168 12155 3
Wulfmann 12531 (Rang: 1383) 27 15585 2630 18242 9445 3
kindofmagic95 1318 (Rang: 4344) 0 0 0 0 563 0
tomm9 0 (Rang: 9583) 0 25142 0 25142 -2566 -1
01Gondor01 9773 (Rang: 1672) 0 0 0 0 7321 2
SebiMichi 12325 (Rang: 1402) 0 0 0 0 7346 1
Audiluft 5774 (Rang: 2217) 2227 60117 0 62344 -2237 -1
xBierfassx 13995 (Rang: 1245) 19694 1443 0 21137 10168 2
Mr. Bonuspunkt 67378 (Rang: 52) 8119 332 6941 15392 35996 5
Aiello 18431 (Rang: 908) 1319 0 3582 4901 8787 1
Reggae1964 7621 (Rang: 1916) 0 2033 0 2033 5429 1

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
i wie 6805 (Rang: 2041) 900 9216 0 10116 287 0
Der Brächer 26290 (Rang: 515) 0 0 0 0 1560 0
salty af 11321 (Rang: 1502) 90 0 0 90 727 0
selli 9458 (Rang: 1710) 0 808 0 808 2464 1
Ostseefischer 13455 (Rang: 1297) 0 0 0 0 585 0
NUVOK 13899 (Rang: 1253) 0 0 0 0 1019 0
Robert9663 7892 (Rang: 1892) 0 0 0 0 532 0
Lockvogel91 14560 (Rang: 1196) 0 0 8818 8818 1087 0
MaKroneGrad 20098 (Rang: 807) 0 0 549 549 3225 1
.EmtY 5739 (Rang: 2222) 0 140 0 140 2588 1
cooper12 21210 (Rang: 749) 2651 0 0 2651 1064 0
Waggegler 15102 (Rang: 1160) 0 0 0 0 1474 0
Wulfmann 12531 (Rang: 1383) 27 14285 0 14312 3610 1
kindofmagic95 1318 (Rang: 4344) 0 0 0 0 140 0
tomm9 0 (Rang: 9583) 0 0 0 0 -3011 -1
01Gondor01 9773 (Rang: 1672) 0 0 0 0 3328 1
SebiMichi 12325 (Rang: 1402) 0 0 0 0 1269 0
Audiluft 5774 (Rang: 2217) 0 1167 0 1167 -3496 -1
xBierfassx 13995 (Rang: 1245) 0 0 0 0 591 0
Mr. Bonuspunkt 67378 (Rang: 52) 2499 0 0 2499 4114 0
Aiello 18431 (Rang: 908) 0 0 0 0 844 0
Reggae1964 7621 (Rang: 1916) 0 794 0 794 -2590 -1

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
i wie 6805 (Rang: 2041) 900 67640 663 69203 6805 2
Der Brächer 26290 (Rang: 515) 3038 231 5823 9092 26290 7
salty af 11321 (Rang: 1502) 102 0 8146 8248 11321 3
selli 9458 (Rang: 1710) 1122 808 0 1930 9458 3
Ostseefischer 13455 (Rang: 1297) 227 660 359 1246 13455 3
NUVOK 13899 (Rang: 1253) 106 1000 0 1106 13899 4
Robert9663 7892 (Rang: 1892) 0 37701 0 37701 7892 2
Lockvogel91 14560 (Rang: 1196) 0 27665 33117 60782 14560 3
MaKroneGrad 20098 (Rang: 807) 96 0 3274 3370 20098 6
.EmtY 5739 (Rang: 2222) 0 140 0 140 5739 2
cooper12 21210 (Rang: 749) 3585 279 0 3864 21210 5
Waggegler 15102 (Rang: 1160) 0 2168 0 2168 15102 4
Wulfmann 12531 (Rang: 1383) 27 15705 13895 29627 12531 4
kindofmagic95 1318 (Rang: 4344) 0 0 0 0 1318 1
tomm9 0 (Rang: 9583) 3324 26356 0 29680 0 0
01Gondor01 9773 (Rang: 1672) 0 266 3126 3392 9773 3
SebiMichi 12325 (Rang: 1402) 124 0 0 124 12325 3
Audiluft 5774 (Rang: 2217) 2227 60117 137 62481 5774 2
xBierfassx 13995 (Rang: 1245) 19694 1443 0 21137 13995 3
Mr. Bonuspunkt 67378 (Rang: 52) 42378 332 6941 49651 67378 13
Aiello 18431 (Rang: 908) 1319 207 3582 5108 18431 4
Reggae1964 7621 (Rang: 1916) 0 2033 0 2033 7621 2