~E-T~: English Teacher

Anzahl der Mitglieder: 29

Anzahl der Dörfer: 7468

Ranglisten Platz: 2

Punkte: 75702052

Offensiv-Rank: 3

Offensiv-kills: 484168864

Defensiv-Rank: 13

Defensiv-kills: 167000924


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
QT7x 1631194 (Rang: 112) 0 0 0 0 0 0
Bubatzminister 2200890 (Rang: 92) 0 0 0 0 0 0
Teparsan 2125549 (Rang: 96) 0 0 0 0 0 0
ahjoo 2182960 (Rang: 93) 0 0 0 0 0 0
fastmac 620494 (Rang: 183) 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftswunder 834 (Rang: 4614) 0 0 0 0 0 0
Waschbaer21 3036045 (Rang: 71) 0 0 0 0 0 0
KingPin94 266168 (Rang: 284) 0 0 0 0 0 0
marry25 3321245 (Rang: 61) 0 0 0 0 0 0
König Frei.Wild 3501497 (Rang: 55) 0 0 0 0 0 0
nichtskoenner 7229607 (Rang: 17) 0 0 0 0 0 0
Kaiser Franz Joseph 37883 (Rang: 341) 0 0 0 0 0 0
RigaRo 8298220 (Rang: 16) 0 0 0 0 0 0
Olee de Toroge 510910 (Rang: 198) 0 0 0 0 0 0
Alex73 621385 (Rang: 182) 0 0 0 0 0 0
Darknight3 1008345 (Rang: 151) 0 0 0 0 0 0
Brauntown 3649244 (Rang: 53) 0 0 0 0 0 0
HotBird 1055015 (Rang: 146) 0 0 0 0 0 0
Noctorius 313273 (Rang: 233) 0 0 0 0 0 0
S6Avant 1138767 (Rang: 138) 0 0 0 0 0 0
maximilian70 1112828 (Rang: 140) 0 0 0 0 0 0
DörferRecyclingGmbH 1196076 (Rang: 131) 0 0 0 0 0 0
pateifel 4906107 (Rang: 37) 0 0 0 0 0 0
Euka 6706347 (Rang: 21) 0 0 0 0 0 0
speedixus 6319542 (Rang: 24) 0 0 0 0 0 0
CanBeRock 1002779 (Rang: 152) 0 0 0 0 0 0
Lord schnecke888 4943678 (Rang: 36) 0 0 0 0 0 0
xqnex 92385 (Rang: 300) 0 0 0 0 0 0
Metusalix 565034 (Rang: 189) 0 0 0 0 0 0
bjrn202000 1425593 (Rang: 118) 0 0 0 0 0 0
Bandit78 4959084 (Rang: 35) 0 0 0 0 0 0

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
QT7x 1631194 (Rang: 112) 0 0 0 0 0 0
Bubatzminister 2200890 (Rang: 92) 0 0 0 0 0 0
Teparsan 2125549 (Rang: 96) 0 0 0 0 0 0
ahjoo 2182960 (Rang: 93) 0 0 0 0 0 0
fastmac 620494 (Rang: 183) 0 0 0 0 0 0
Wirtschaftswunder 834 (Rang: 4614) 0 0 0 0 0 0
Waschbaer21 3036045 (Rang: 71) 0 0 0 0 0 0
KingPin94 266168 (Rang: 284) 0 0 0 0 0 0
marry25 3321245 (Rang: 61) 0 0 0 0 0 0
König Frei.Wild 3501497 (Rang: 55) 0 0 0 0 0 0
nichtskoenner 7229607 (Rang: 17) 0 0 0 0 0 0
Kaiser Franz Joseph 37883 (Rang: 341) 0 0 0 0 0 0
RigaRo 8298220 (Rang: 16) 0 0 0 0 0 0
Olee de Toroge 510910 (Rang: 198) 0 0 0 0 0 0
Alex73 621385 (Rang: 182) 0 0 0 0 0 0
Darknight3 1008345 (Rang: 151) 0 0 0 0 0 0
Brauntown 3649244 (Rang: 53) 0 0 0 0 0 0
HotBird 1055015 (Rang: 146) 0 0 0 0 0 0
Noctorius 313273 (Rang: 233) 0 0 0 0 0 0
S6Avant 1138767 (Rang: 138) 0 0 0 0 0 0
maximilian70 1112828 (Rang: 140) 0 0 0 0 0 0
DörferRecyclingGmbH 1196076 (Rang: 131) 0 0 0 0 0 0
pateifel 4906107 (Rang: 37) 0 0 0 0 0 0
Euka 6706347 (Rang: 21) 0 0 0 0 0 0
speedixus 6319542 (Rang: 24) 0 0 0 0 0 0
CanBeRock 1002779 (Rang: 152) 0 0 0 0 0 0
Lord schnecke888 4943678 (Rang: 36) 0 0 0 0 0 0
xqnex 92385 (Rang: 300) 0 0 0 0 0 0
Metusalix 565034 (Rang: 189) 0 0 0 0 0 0
bjrn202000 1425593 (Rang: 118) 0 0 0 0 0 0
Bandit78 4959084 (Rang: 35) 0 0 0 0 0 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
QT7x 1631194 (Rang: 112) 2946885 596218 77641 3620744 1631194 170
Bubatzminister 2200890 (Rang: 92) 36031868 301590901 6635313 344258082 2200890 218
Teparsan 2125549 (Rang: 96) 5248625 218688 32846 5500159 2125549 282
ahjoo 2182960 (Rang: 93) 3987462 1371550 0 5359012 2182960 208
fastmac 620494 (Rang: 183) 2678514 74500 9596 2762610 620494 64
Wirtschaftswunder 834 (Rang: 4614) 0 261 0 261 834 1
Waschbaer21 3036045 (Rang: 71) 7182256 2062498 45807 9290561 3036045 296
KingPin94 266168 (Rang: 284) 12091355 9693930 582947 22368232 266168 27
marry25 3321245 (Rang: 61) 34011100 5183692 1155419 40350211 3321245 322
König Frei.Wild 3501497 (Rang: 55) 13717376 1993650 630088 16341114 3501497 345
nichtskoenner 7229607 (Rang: 17) 26482157 965148 988179 28435484 7229607 609
Kaiser Franz Joseph 37883 (Rang: 341) 473275 4259620 252887 4985782 37883 4
RigaRo 8298220 (Rang: 16) 34227842 990098 11186 35229126 8298220 776
Olee de Toroge 510910 (Rang: 198) 3484506 18310951 595231 22390688 510910 54
Alex73 621385 (Rang: 182) 2099729 125266 18346 2243341 621385 83
Darknight3 1008345 (Rang: 151) 207333 4071330 1029290 5307953 1008345 129
Brauntown 3649244 (Rang: 53) 12969481 2709078 336808 16015367 3649244 349
HotBird 1055015 (Rang: 146) 3584849 3977552 1770 7564171 1055015 115
Noctorius 313273 (Rang: 233) 1336812 71257 208 1408277 313273 31
S6Avant 1138767 (Rang: 138) 3135361 115828 1780 3252969 1138767 126
maximilian70 1112828 (Rang: 140) 3307375 507022 64973 3879370 1112828 125
DörferRecyclingGmbH 1196076 (Rang: 131) 22241099 28565989 13387198 64194286 1196076 116
pateifel 4906107 (Rang: 37) 12697219 668056 2921187 16286462 4906107 495
Euka 6706347 (Rang: 21) 20066822 32308224 1148757 53523803 6706347 552
speedixus 6319542 (Rang: 24) 33934448 3193838 857888 37986174 6319542 632
CanBeRock 1002779 (Rang: 152) 5131880 414381 558207 6104468 1002779 106
Lord schnecke888 4943678 (Rang: 36) 35325470 2342322 566881 38234673 4943678 490
xqnex 92385 (Rang: 300) 2216 43703 0 45919 92385 8
Metusalix 565034 (Rang: 189) 1578587 107509 3772 1689868 565034 58
bjrn202000 1425593 (Rang: 118) 11902010 3234655 230213 15366878 1425593 144
Bandit78 4959084 (Rang: 35) 16443326 301347 920994 17665667 4959084 562