Holz: DerBaumstamm

Anzahl der Mitglieder: 20

Anzahl der Dörfer: 245

Ranglisten Platz: 23

Punkte: 2118561

Offensiv-Rank: 16

Offensiv-kills: 11543717

Defensiv-Rank: 6

Defensiv-kills: 60223502


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
eNcore 342188 (Rang: 192) 32027 160 344 32531 96832 10
Woodfish 8008 (Rang: 1816) 0 86212 0 86212 -86 0
merle 60 0 (Rang: 5072) 7563 74745 0 82308 -19736 -2
bretti10 226400 (Rang: 261) 189727 5293846 105664 5589237 -199799 -24
Piksi83 9976 (Rang: 1631) 102101 219151 130 321382 -104696 -11
Schbabba 19274 (Rang: 1285) 0 930255 6245 936500 -130953 -19
o.feili 21035 (Rang: 1228) 0 163863 0 163863 -8058 -1
Mextersy 26993 (Rang: 1111) 0 73231 0 73231 -4009 -1
König Spikey 39543 (Rang: 910) 5385 1782 0 7167 1505 0
jason2000 64407 (Rang: 703) 0 110578 0 110578 -239 0
TheVoiceofGeorg 19954 (Rang: 1309) 0 0 0 0 0 0
Attila der Hunne 19544 (Rang: 1275) 0 67230 0 67230 0 0
Knecht 20474 (Rang: 1244) 0 80 0 80 0 0
DerHausmeister88 331323 (Rang: 202) 96483 17556 836601 950640 75321 6
Xtinct 1584 (Rang: 3032) 0 153018 0 153018 -98526 -12
Dymage 55967 (Rang: 755) 0 344170 1144 345314 -35806 -3
nichnormal 9740 (Rang: 1651) 11430 135072 18724 165226 -102900 -11
Minze 201860 (Rang: 307) 153391 1433763 222031 1809185 -145812 -15
EiiSTEE 227182 (Rang: 274) 94102 250 571196 665548 24613 1
Rocketmurphy777 363116 (Rang: 183) 213440 1323678 687109 2224227 86707 8
uhrwerk0815 120928 (Rang: 448) 138551 92859 44255 275665 -52258 -6
RitterHelki 16879 (Rang: 1356) 0 3168 0 3168 101 0

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
eNcore 342188 (Rang: 192) 0 160 0 160 7237 1
Woodfish 8008 (Rang: 1816) 0 0 0 0 0 0
merle 60 0 (Rang: 5072) 0 0 0 0 0 0
bretti10 226400 (Rang: 261) 111723 2041737 2020 2155480 -172707 -19
Piksi83 9976 (Rang: 1631) 0 0 0 0 163 0
Schbabba 19274 (Rang: 1285) 0 0 0 0 142 0
o.feili 21035 (Rang: 1228) 0 0 0 0 0 0
Mextersy 26993 (Rang: 1111) 0 280 0 280 0 0
König Spikey 39543 (Rang: 910) 0 0 0 0 291 0
jason2000 64407 (Rang: 703) 0 82548 0 82548 -239 0
TheVoiceofGeorg 19954 (Rang: 1309) 0 0 0 0 0 0
Attila der Hunne 19544 (Rang: 1275) 0 0 0 0 0 0
Knecht 20474 (Rang: 1244) 0 0 0 0 0 0
DerHausmeister88 331323 (Rang: 202) 0 0 52228 52228 5308 0
Xtinct 1584 (Rang: 3032) 0 0 0 0 0 0
Dymage 55967 (Rang: 755) 0 200551 0 200551 -14954 -2
nichnormal 9740 (Rang: 1651) 0 0 0 0 0 0
Minze 201860 (Rang: 307) 2960 736788 34727 774475 -112796 -13
EiiSTEE 227182 (Rang: 274) 0 130 299591 299721 1953 0
Rocketmurphy777 363116 (Rang: 183) 17073 670539 300397 988009 -10418 -1
uhrwerk0815 120928 (Rang: 448) 0 1540 204 1744 1028 0
RitterHelki 16879 (Rang: 1356) 0 436 0 436 0 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
eNcore 342188 (Rang: 192) 1088446 1468412 420317 2977175 342188 37
Woodfish 8008 (Rang: 1816) 412687 991562 240415 1644664 8008 2
merle 60 0 (Rang: 5072) 491886 2935711 129440 3557037 0 0
bretti10 226400 (Rang: 261) 1483640 9524726 931780 11940146 226400 28
Piksi83 9976 (Rang: 1631) 433647 2220161 123641 2777449 9976 1
Schbabba 19274 (Rang: 1285) 236648 1026438 946382 2209468 19274 2
o.feili 21035 (Rang: 1228) 200453 1230305 163187 1593945 21035 2
Mextersy 26993 (Rang: 1111) 494902 340255 124308 959465 26993 3
König Spikey 39543 (Rang: 910) 304188 1791570 0 2095758 39543 4
jason2000 64407 (Rang: 703) 392397 3618244 291270 4301911 64407 8
TheVoiceofGeorg 19954 (Rang: 1309) 88141 1632405 62213 1782759 19954 3
Attila der Hunne 19544 (Rang: 1275) 165739 1436095 203270 1805104 19544 2
Knecht 20474 (Rang: 1244) 240 800622 101118 901980 20474 2
DerHausmeister88 331323 (Rang: 202) 454378 122043 1542813 2119234 331323 41
Xtinct 1584 (Rang: 3032) 479258 702933 9 1182200 1584 1
Dymage 55967 (Rang: 755) 953196 8424977 761430 10139603 55967 10
nichnormal 9740 (Rang: 1651) 669764 299298 831884 1800946 9740 1
Minze 201860 (Rang: 307) 957313 1529795 793909 3281017 201860 23
EiiSTEE 227182 (Rang: 274) 582758 142895 787850 1513503 227182 27
Rocketmurphy777 363116 (Rang: 183) 580505 2517061 1235003 4332569 363116 37
uhrwerk0815 120928 (Rang: 448) 340730 281763 314868 937361 120928 14
RitterHelki 16879 (Rang: 1356) 621287 1480260 158324 2259871 16879 2