SaB: Slap and Beans

Anzahl der Mitglieder: 19

Anzahl der Dörfer: 657

Ranglisten Platz: 16

Punkte: 5456366

Offensiv-Rank: 32

Offensiv-kills: 11877028

Defensiv-Rank: 38

Defensiv-kills: 12971595


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
fzeichen 425266 (Rang: 239) 376573 1902 30454 408929 128641 15
Angelika2702 239149 (Rang: 325) 2907 1389828 0 1392735 -6759 2
Gandalf der weiße 10229 (Rang: 878) 0 0 0 0 5393 0
Pokalsieger 1974 439895 (Rang: 234) 689654 142113 1424 833191 235901 23
Messerano 114538 (Rang: 445) 225323 20970 18503 264796 -91915 -10
cartman 20 50778 (Rang: 567) 31127 197327 44770 273224 8589 0
pierce21686 84204 (Rang: 493) 42553 3835 6505 52893 17753 5
telos2 276616 (Rang: 305) 459234 4924 20245 484403 74182 8
Schattenloch 483182 (Rang: 225) 306324 75474 94844 476642 124792 9
Flersfanboy 611161 (Rang: 205) 267056 3701 0 270757 129471 12
chaurus 135908 (Rang: 407) 162915 1191 6220 170326 -31246 -4
RASKO 376858 (Rang: 258) 296671 181962 2443 481076 71708 4
Brass495 280986 (Rang: 303) 83696 4262 71958 159916 52715 8
Wataha 676856 (Rang: 190) 611847 279324 110 891281 242966 25
Tirrek 252181 (Rang: 319) 1806 3008 11999 16813 39837 1
KönigGerald 397803 (Rang: 251) 82002 0 25725 107727 82028 8
Sphex57 406293 (Rang: 247) 96509 13494 25947 135950 201848 23
Fighter 797 (Rang: 1362) 112646 15989 63191 191826 -157715 -18
Xiretsa 194771 (Rang: 356) 144627 0 20286 164913 46823 7

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
fzeichen 425266 (Rang: 239) 263494 278 2512 266284 46665 6
Angelika2702 239149 (Rang: 325) 0 83942 0 83942 -5527 -1
Gandalf der weiße 10229 (Rang: 878) 0 0 0 0 897 0
Pokalsieger 1974 439895 (Rang: 234) 76895 1000 143 78038 27985 3
Messerano 114538 (Rang: 445) 0 157 0 157 -33664 -4
cartman 20 50778 (Rang: 567) 0 0 35 35 2130 0
pierce21686 84204 (Rang: 493) 0 0 662 662 976 0
telos2 276616 (Rang: 305) 90849 571 1188 92608 18167 2
Schattenloch 483182 (Rang: 225) 17685 0 1312 18997 6681 0
Flersfanboy 611161 (Rang: 205) 0 420 0 420 14966 1
chaurus 135908 (Rang: 407) 115076 912 1769 117757 -9654 -1
RASKO 376858 (Rang: 258) 2768 50 200 3018 8495 0
Brass495 280986 (Rang: 303) 0 0 1141 1141 5782 1
Wataha 676856 (Rang: 190) 210750 0 110 210860 43060 4
Tirrek 252181 (Rang: 319) 0 0 1211 1211 4672 0
KönigGerald 397803 (Rang: 251) 0 0 0 0 10299 0
Sphex57 406293 (Rang: 247) 0 400 512 912 14077 1
Fighter 797 (Rang: 1362) 0 0 0 0 340 0
Xiretsa 194771 (Rang: 356) 0 0 0 0 2940 1

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
fzeichen 425266 (Rang: 239) 1131110 219667 155416 1506193 425266 47
Angelika2702 239149 (Rang: 325) 89276 1552791 77666 1719733 239149 35
Gandalf der weiße 10229 (Rang: 878) 201770 1040621 0 1242391 10229 2
Pokalsieger 1974 439895 (Rang: 234) 1439017 407077 28588 1874682 439895 45
Messerano 114538 (Rang: 445) 608451 160923 79304 848678 114538 15
cartman 20 50778 (Rang: 567) 149797 334136 50413 534346 50778 8
pierce21686 84204 (Rang: 493) 473584 797231 6505 1277320 84204 12
telos2 276616 (Rang: 305) 1206248 34694 28922 1269864 276616 35
Schattenloch 483182 (Rang: 225) 801074 244412 108506 1153992 483182 53
Flersfanboy 611161 (Rang: 205) 544731 266912 2114670 2926313 611161 80
chaurus 135908 (Rang: 407) 525075 296886 20248 842209 135908 15
RASKO 376858 (Rang: 258) 721197 526139 172950 1420286 376858 47
Brass495 280986 (Rang: 303) 290666 191791 95550 578007 280986 29
Wataha 676856 (Rang: 190) 1535556 2553886 20181 4109623 676856 78
Tirrek 252181 (Rang: 319) 3917 561823 103737 669477 252181 28
KönigGerald 397803 (Rang: 251) 233596 706565 49913 990074 397803 52
Sphex57 406293 (Rang: 247) 413982 315432 115569 844983 406293 45
Fighter 797 (Rang: 1362) 252381 455271 195678 903330 797 2
Xiretsa 194771 (Rang: 356) 274970 1604936 52879 1932785 194771 29