Probs: Schlafprobleme, immer wach

Anzahl der Mitglieder: 13

Anzahl der Dörfer: 7622

Ranglisten Platz: 2

Punkte: 84328283

Offensiv-Rank: 2

Offensiv-kills: 939639996

Defensiv-Rank: 3

Defensiv-kills: 1592858989


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
Punktegeier 1765827 (Rang: 60) 0 0 0 0 0 0
Kurt Zundklein 105 (Rang: 174) 0 0 0 0 0 0
Riesling 19707 (Rang: 115) 0 0 0 0 0 0
Champp 6490672 (Rang: 29) 194577 600 0 195177 444439 39
goatfarmer. 2302776 (Rang: 53) 0 0 0 0 0 0
JustAmazingJason 568587 (Rang: 51) 0 696703 35 696738 -1619635 -158
fzeichen 3422371 (Rang: 36) 84637 201564 0 286201 -4238 0
Renter4Ever 510273 (Rang: 233) 0 0 0 0 0 0
JAVVV 15470466 (Rang: 11) 4814021 62000515 0 66814536 33643 2
RaZE pWnz EU 48566 (Rang: 603) 0 0 0 0 0 0
doch 2061964 (Rang: 39) 2 13121 0 13123 0 0
Plutos 16350199 (Rang: 9) 5119336 910 0 5120246 474961 39
KROKETTENSILO 120973 (Rang: 100) 0 0 0 0 0 0
Fr33budenadler 4364990 (Rang: 42) 0 0 0 0 0 0
Ubbe 5719347 (Rang: 33) 490524 3120 0 493644 1220452 92
Xiretsa 1158157 (Rang: 45) 0 142552 0 142552 3326 0
Phenix 9428222 (Rang: 25) 0 800 0 800 0 0
panzerschlächter 14551501 (Rang: 15) 1437336 4921 0 1442257 574795 50
Florian the Lord 1907170 (Rang: 40) 0 332335 0 332335 -180535 -18
Little Donnie Big Hands 7200351 (Rang: 27) 0 0 83 83 0 0

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
Punktegeier 1765827 (Rang: 60) 0 0 0 0 0 0
Kurt Zundklein 105 (Rang: 174) 0 0 0 0 0 0
Riesling 19707 (Rang: 115) 0 0 0 0 0 0
Champp 6490672 (Rang: 29) 6885 0 0 6885 64590 6
goatfarmer. 2302776 (Rang: 53) 0 0 0 0 0 0
JustAmazingJason 568587 (Rang: 51) 0 5984 35 6019 -151105 -15
fzeichen 3422371 (Rang: 36) 83359 189878 0 273237 6238 1
Renter4Ever 510273 (Rang: 233) 0 0 0 0 0 0
JAVVV 15470466 (Rang: 11) 0 0 0 0 233 0
RaZE pWnz EU 48566 (Rang: 603) 0 0 0 0 0 0
doch 2061964 (Rang: 39) 0 0 0 0 0 0
Plutos 16350199 (Rang: 9) 23392 0 0 23392 48013 4
KROKETTENSILO 120973 (Rang: 100) 0 0 0 0 0 0
Fr33budenadler 4364990 (Rang: 42) 0 0 0 0 0 0
Ubbe 5719347 (Rang: 33) 1719 0 0 1719 88072 5
Xiretsa 1158157 (Rang: 45) 0 142552 0 142552 115 0
Phenix 9428222 (Rang: 25) 0 400 0 400 0 0
panzerschlächter 14551501 (Rang: 15) 103912 0 0 103912 2680 0
Florian the Lord 1907170 (Rang: 40) 0 0 0 0 0 0
Little Donnie Big Hands 7200351 (Rang: 27) 0 0 83 83 0 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
Punktegeier 1765827 (Rang: 60) 5610177 389115 35019874 41019166 1765827 176
Kurt Zundklein 105 (Rang: 174) 18467859 54237120 7725659 80430638 105 2
Riesling 19707 (Rang: 115) 24691237 7119785 69513062 101324084 19707 2
Champp 6490672 (Rang: 29) 34736564 371706 9528509 44636779 6490672 658
goatfarmer. 2302776 (Rang: 53) 39038559 58480320 7895687 105414566 2302776 215
JustAmazingJason 568587 (Rang: 51) 9722532 2807661 74354222 86884415 568587 56
fzeichen 3422371 (Rang: 36) 33600835 57605134 2284474 93490443 3422371 332
Renter4Ever 510273 (Rang: 233) 6902060 2264761 570917 9737738 510273 52
JAVVV 15470466 (Rang: 11) 109053125 346296197 10350672 465699994 15470466 1276
RaZE pWnz EU 48566 (Rang: 603) 6059095 5590838 583225 12233158 48566 5
doch 2061964 (Rang: 39) 10104492 5487354 22381107 37972953 2061964 197
Plutos 16350199 (Rang: 9) 61491305 33964566 21584074 117039945 16350199 1349
KROKETTENSILO 120973 (Rang: 100) 11837486 28953538 13029515 53820539 120973 13
Fr33budenadler 4364990 (Rang: 42) 44072484 125530882 19864353 189467719 4364990 417
Ubbe 5719347 (Rang: 33) 10331425 130759 21182207 31644391 5719347 653
Xiretsa 1158157 (Rang: 45) 5560013 21755250 4720068 32035331 1158157 117
Phenix 9428222 (Rang: 25) 33695818 10001946 71824582 115522346 9428222 902
panzerschlächter 14551501 (Rang: 15) 48574348 14619207 50849137 114042692 14551501 1204
Florian the Lord 1907170 (Rang: 40) 15301832 17963716 13998921 47264469 1907170 186
Little Donnie Big Hands 7200351 (Rang: 27) 35251218 14467903 30461899 80181020 7200351 690