DT: Das Team

Anzahl der Mitglieder: 16

Anzahl der Dörfer: 144

Ranglisten Platz: 24

Punkte: 1039424

Offensiv-Rank: 43

Offensiv-kills: 6677359

Defensiv-Rank: 17

Defensiv-kills: 70233882


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
Gio Danny 5387 (Rang: 651) 34139 3691628 0 3725767 -783912 -96
Mustang123 42472 (Rang: 371) 0 166164 0 166164 -7509 -1
Cass 54312 (Rang: 346) 0 898418 169179 1067597 -53520 -6
Tenno of Nippon 1769 (Rang: 891) 1638 180925 0 182563 -5413 0
Mitch0815 653 (Rang: 1094) 856 187481 0 188337 -11037 -1
Acehill 0 (Rang: 2084) 0 428832 0 428832 -46447 -5
puma123 39914 (Rang: 375) 30873 4689987 17450 4738310 -190086 -18
basti263 3996 (Rang: 712) 0 959963 15820 975783 -35063 -9
Flori8181 254145 (Rang: 193) 60032 679868 0 739900 46331 7
czecht 113568 (Rang: 265) 10403 230450 453595 694448 28307 3
Prof.Dr.Toan 39250 (Rang: 377) 47885 1623185 23449 1694519 -74555 -9
gigabo 278242 (Rang: 184) 8234 49195 0 57429 33048 0
Bügelscheune 142422 (Rang: 249) 17189 872151 0 889340 -19039 1
bob1235 46319 (Rang: 366) 0 259718 61771 321489 3380 0
jofran1 6153 (Rang: 626) 494 714 0 1208 1825 1
Fiasco 10822 (Rang: 496) 0 8448 0 8448 -7922 -1

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
Gio Danny 5387 (Rang: 651) 0 0 0 0 67 0
Mustang123 42472 (Rang: 371) 0 160 0 160 104 0
Cass 54312 (Rang: 346) 0 27583 0 27583 -10903 -1
Tenno of Nippon 1769 (Rang: 891) 0 69342 0 69342 -8211 -1
Mitch0815 653 (Rang: 1094) 0 0 0 0 221 0
Acehill 0 (Rang: 2084) 0 443 0 443 -8625 -1
puma123 39914 (Rang: 375) 2068 89492 0 91560 -38724 -4
basti263 3996 (Rang: 712) 0 194038 0 194038 -8679 -1
Flori8181 254145 (Rang: 193) 22049 38828 0 60877 10590 1
czecht 113568 (Rang: 265) 0 0 10331 10331 3116 0
Prof.Dr.Toan 39250 (Rang: 377) 0 95753 0 95753 497 0
gigabo 278242 (Rang: 184) 108 0 0 108 1739 0
Bügelscheune 142422 (Rang: 249) 0 0 0 0 0 0
bob1235 46319 (Rang: 366) 0 0 0 0 276 0
jofran1 6153 (Rang: 626) 0 0 0 0 645 1
Fiasco 10822 (Rang: 496) 0 0 0 0 0 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
Gio Danny 5387 (Rang: 651) 2922725 14299608 748182 17970515 5387 4
Mustang123 42472 (Rang: 371) 598496 5597535 138944 6334975 42472 8
Cass 54312 (Rang: 346) 1521236 7566585 2643901 11731722 54312 8
Tenno of Nippon 1769 (Rang: 891) 2641 389937 9739 402317 1769 1
Mitch0815 653 (Rang: 1094) 66793 2283106 30783 2380682 653 1
Acehill 0 (Rang: 2084) 680890 6092323 685720 7458933 0 0
puma123 39914 (Rang: 375) 616053 7210691 909423 8736167 39914 5
basti263 3996 (Rang: 712) 281165 3141558 437323 3860046 3996 2
Flori8181 254145 (Rang: 193) 239811 2174513 8846 2423170 254145 37
czecht 113568 (Rang: 265) 363953 3877762 612522 4854237 113568 14
Prof.Dr.Toan 39250 (Rang: 377) 1501613 11359633 1173667 14034913 39250 5
gigabo 278242 (Rang: 184) 751456 1973958 295516 3020930 278242 26
Bügelscheune 142422 (Rang: 249) 102197 1642007 96328 1840532 142422 24
bob1235 46319 (Rang: 366) 2425 285597 272578 560600 46319 5
jofran1 6153 (Rang: 626) 3534 715 0 4249 6153 3
Fiasco 10822 (Rang: 496) 369262 3518602 166759 4054623 10822 1