KFR2: KatternFürRang2

Anzahl der Mitglieder: 19

Anzahl der Dörfer: 3870

Ranglisten Platz: 6

Punkte: 35508557

Offensiv-Rank: 5

Offensiv-kills: 189835900

Defensiv-Rank: 1

Defensiv-kills: 718201042


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
Omni-Man 161076 (Rang: 228) 35425 2718778 0 2754203 -28443 -3
Weißwurst Chris 440914 (Rang: 145) 0 192356 965397 1157753 -31261 -3
faebum 4671329 (Rang: 27) 1220319 5317177 7045663 13583159 196029 22
cocodecoc 12005872 (Rang: 4) 1944915 11926798 14966102 28837815 199814 82
-=Sethos=- 275708 (Rang: 182) 111476 4423283 712572 5247331 69565 7
xZaiZunx 2868991 (Rang: 55) 1583490 9824749 4087662 15495901 322745 31
yaZz 492919 (Rang: 136) 331623 4713886 1999 5047508 -1698022 -170
psychopath87 2590622 (Rang: 61) 240448 27705174 244710 28190332 -177021 0
BlackHawk900 393451 (Rang: 154) 11038 5075 182677 198790 15364 1
Fieser Fiesling 2122660 (Rang: 78) 603842 12861608 117794 13583244 -86942 -6
WoTec-bAcK 805336 (Rang: 118) 9618 12393348 0 12402966 -323075 -35
sandracia 30335 (Rang: 391) 0 859767 0 859767 -51331 -5
Immobilienhai 1321841 (Rang: 100) 180802 24915537 492263 25588602 -2288988 -236
etsprec 1345625 (Rang: 98) 366939 1596736 6695153 8658828 62738 6
maduen 3780872 (Rang: 40) 166177 1164427 6968509 8299113 -42424 -4
Armanda 1335028 (Rang: 99) 69477 1151284 251545 1472306 63562 8
TheBrusher 0 (Rang: 1933) 0 2082151 112218 2194369 -369395 -38
Maurawan 211323 (Rang: 204) 0 559505 0 559505 -10321 -1
OnePiece21 636661 (Rang: 125) 273309 11939030 598749 12811088 -384332 -38
Abrisskugel 20254 (Rang: 425) 0 661081 0 661081 -10169 -1

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
Omni-Man 161076 (Rang: 228) 0 0 0 0 0 0
Weißwurst Chris 440914 (Rang: 145) 0 924 0 924 -1708 0
faebum 4671329 (Rang: 27) 1938 3566 274 5778 24614 3
cocodecoc 12005872 (Rang: 4) 41120 199249 533 240902 122293 12
-=Sethos=- 275708 (Rang: 182) 0 189641 0 189641 -249 0
xZaiZunx 2868991 (Rang: 55) 4680 569116 431510 1005306 45822 4
yaZz 492919 (Rang: 136) 0 21311 0 21311 -460323 -46
psychopath87 2590622 (Rang: 61) 4254 6300 477 11031 115316 6
BlackHawk900 393451 (Rang: 154) 0 0 5263 5263 383 0
Fieser Fiesling 2122660 (Rang: 78) 105 1374278 0 1374383 9459 0
WoTec-bAcK 805336 (Rang: 118) 254 14454 0 14708 -52385 -6
sandracia 30335 (Rang: 391) 0 314084 0 314084 -79 0
Immobilienhai 1321841 (Rang: 100) 118228 581400 175575 875203 -88537 -9
etsprec 1345625 (Rang: 98) 62 0 13187 13249 11032 1
maduen 3780872 (Rang: 40) 159100 16716 3224 179040 -14763 -2
Armanda 1335028 (Rang: 99) 0 142433 0 142433 13842 1
TheBrusher 0 (Rang: 1933) 0 0 0 0 0 0
Maurawan 211323 (Rang: 204) 0 0 0 0 0 0
OnePiece21 636661 (Rang: 125) 59233 2626354 38217 2723804 -202662 -21
Abrisskugel 20254 (Rang: 425) 0 0 0 0 306 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
Omni-Man 161076 (Rang: 228) 8736884 57780154 2336133 68853171 161076 16
Weißwurst Chris 440914 (Rang: 145) 7691170 73565099 7694318 88950587 440914 44
faebum 4671329 (Rang: 27) 21326490 34380256 38834459 94541205 4671329 496
cocodecoc 12005872 (Rang: 4) 49876751 89300584 76591163 215768498 12005872 1426
-=Sethos=- 275708 (Rang: 182) 301920 6981878 1207051 8490849 275708 29
xZaiZunx 2868991 (Rang: 55) 18238677 28901569 23326502 70466748 2868991 292
yaZz 492919 (Rang: 136) 26179960 9413593 73626 35667179 492919 50
psychopath87 2590622 (Rang: 61) 17430358 63764146 12905768 94100272 2590622 284
BlackHawk900 393451 (Rang: 154) 932492 3856493 932359 5721344 393451 41
Fieser Fiesling 2122660 (Rang: 78) 16369592 85392671 7092601 108854864 2122660 211
WoTec-bAcK 805336 (Rang: 118) 13442852 68526600 6564933 88534385 805336 79
sandracia 30335 (Rang: 391) 552076 3108635 1040031 4700742 30335 6
Immobilienhai 1321841 (Rang: 100) 14731152 55093008 11190547 81014707 1321841 129
etsprec 1345625 (Rang: 98) 5230377 6269542 18593475 30093394 1345625 136
maduen 3780872 (Rang: 40) 21890207 35807576 27960724 85658507 3780872 368
Armanda 1335028 (Rang: 99) 1605493 16975943 3434243 22015679 1335028 166
TheBrusher 0 (Rang: 1933) 11820340 43838339 4020938 59679617 0 0
Maurawan 211323 (Rang: 204) 1658782 834040 3048196 5541018 211323 21
OnePiece21 636661 (Rang: 125) 9478344 37555941 12651366 59685651 636661 74
Abrisskugel 20254 (Rang: 425) 910777 3420579 131218 4462574 20254 2